Waarom niet nu al openbaar maken?

geplaatst in: Nieuws | 0

Al in een eerder bericht vroegen wij ons af wat het college in Enkhuizen te verbergen heeft. Toen betrof het de behandeling van de status van het uitvoeringsprogramma in de raad.

Nu vragen wij ons dat weer af. Alleen nu betreft het de informatie over het REZ. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 25 mei hebben wij samen met een aantal andere fracties een motie ingediend om alle stukken m.b.t. de ontwikkeling van het REZ per direct openbaar te maken. Ondanks dat de wethouder in eerste instantie aangaf de motie ‘te omarmen’ zag zij toch met een aantal beren op weg. Om die weg te nemen had zij wat tijd nodig en daarom stelde zij voor om de stukken dan pas vanaf september openbaar te maken. Het onderzoek dat de publicatie mogelijk moet maken, gegeven aan een extern bureau (hierover later meer), zou dan ook afgerond moeten zijn. Zo gaf de wethouder aan. Ook was een voorwaarde dat Droomparken akkoord gaat met het openbaar maken van de stukken. Dat akkoord moeten zij uiterlijk 21 juni geven.

Het nu openbaar maken zou de positie van Enkhuizen verzwakken. Dit begrijpen wij niet. Hoe kan alle informatie die al bekend is bij de betrokken partijen de positie van een van de partijen verzwakken. Dat gaat er bij ons niet in. Er zijn door de wethouder meer dingen gezegd die ons vreemd in de oren klinken. Te beginnen bij het onderzoek gegeven aan het externe bureau. Volgens onze kennis is de opdracht die aan het externe bureau gegeven is helemaal niet gericht op het openbaar maken van de stukken. Op de vraag of dat inderdaad zo is en of de opdracht dan bijgesteld is – dat heeft het college dan wel heel snel en met een vooruitziende blik gedaan, aangezien de motie pas dinsdag is behandeld – reageerde de wethouder eerst ontwijkend met een wedervraag waar wij die informatie vandaan hadden (geeft zij daarmee niet toe dat onze informatie klopt?). Vervolgens wist zij de vraag niet meer en uiteindelijk gaf zij heel kort aan dat de opdracht inderdaad is gewijzigd. Komt op ons niet heel solide over. Hierover later meer.

Dan is er het akkoord van Droomparken. Volgens de informatie die wij hebben heeft Droomparken namelijk mondeling al aangegeven dat zij akkoord zijn met het openbaar maken van de stukken. Voorwaarde die zij hierbij hebben is dat alle onderliggende stukken, die geleid hebben tot de extra aanvullende overeenkomsten, ook openbaar worden gemaakt. ‘Anders zou er onjuiste beeldvorming kunnen ontstaan’.

Samenvattend snappen wij het protest van de wethouder dus niet. Helaas hielden niet alle indieners van de motie voet bij stuk. De motie werd daarom aangepast waardoor de stukken nu uiterlijk in juni, na het formele akkoord van Droomparken, openbaar gemaakt worden.

Wij zijn erg benieuwd en hopen in de stukken ook terug te vinden wanneer de mondelinge goedkeuring van Droomparken binnen gekomen is, welke opdracht er gegeven is aan het externe bureau en wanneer deze is aangepast. Wij willen namelijk wel juist geïnformeerd worden door ons college.