Duurzaamheid is een heel belangrijk punt zowel Landelijk als lokale. Iedereen wil een beter planeet achterlaten. het is wel van belang om structurele maatregelen te nemen. De VVD Enkhuizen vind dat de gemeente een voortrekkersrol moet nemen met als ambitie het hele ambtenaren apparaat energie neutraal te laten werken tegen 2030!                                                                   Daarnaast gaan zetten wij ons in voor:

  • De verduurzaming realiseerbaar houden voor de inwoners. Er moet zoveel mogelijk ruimte zijn om hierin als bewoner of ondernemer zelf de regie te nemen. Waar nodig wordt hulp geboden met bijvoorbeeld het Duurzaam Bouwloket
  • Inwoners en ondernemers centraal stellen waarbij ideeën en initiatieven voor lokale opwek en opslag van duurzame energie de ruimte krijgen. De oprichting van een Westfriese Energie Coöperatie waar bewoners lokaal kunnen participeren heeft hoge prioriteit. Hierdoor wordt duurzame energie betaalbaar en komt de winst ten goede aan de inwoners.
  • De verduurzaming stap voor stap uitvoeren en beginnen daar waar voldoende draagvlak voor is.
  • Alternatieve bronnen naast zon- en windenergie onderzoeken op haalbaarheid en toevoegen aan de energiemix. Voorbeelden van alternatieve energiebronnen zijn kernenergie en waterstof.
  • Geen kostbare (land)bouw- en natuurgrond opofferen voor duurzame initiatieven. Eerst benutten we de mogelijkheden in de woonwijken en op de industrieterreinen met zonne-energie. Wat VVD betreft komen er geen nieuwe windmolens in Enkhuizen of in het IJsselmeer.
  • Samenwerken en openstaan voor slimme- en innovatieve ideeën. Zo willen wij dat er één regionale procedure komt voor realisatie van isolatie, laadpalen en zonnecellen.