De aankomende jaren zal er veel op de stad afkomen. Het is dan ook belangrijker dan ook om verstandig om te gaan met geld van onze inwoners. De VVD heeft dit ook telkens aangegeven in de behandelingen van de Kadernota’s. Als rentmeesters van Enkhuizen zullen wij de uitgaven van de gemeentes op de voet volgen en daar waar nodig bijsturen. De VVD Enkhuizen zal zich blijven inzetten om het klimaat in onze stad gezond te houden voor onze Ondernemers en Toeristische sector. deze zijn beide van enorm belang voor Enkhuizen!