De VVD wil dat wij eindelijk gaan beginnen met bouwen! Locaties hebben wij, nu doorpakken

  • Gommerswijk West-West;
  • Bierkade – Hoogstraat – Zilverstraat;
  • Westeinde zuid

Alle drie deze locaties lenen zich uitstekend voor zowel doorstromers, starters als huurders. Om de tekorten in Enkhuizen terug te dringen moeten wij kijken naar wat voor woningen wij nodig hebben. Niet alleen nu maar ook op de langere termijn! Daarnaast willen wij ook dat de gemeente woningbouw plannen meer faciliteert en ondersteunt. Maar ook durft te kijken met huidige of nieuwe partners naar een oplossing voor het tekort waar wij nu mee kampen. Kortom “Bouwen voor de toekomst