De globale standpunten van de VVD

Deze standpunten zijn globaal:

  • De VVD Enkhuizen is de lokale afdeling van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie;
  • De VVD Enkhuizen is lokaal gericht met regionale verbindingen;
  • De VVD Enkhuizen is er voor de burgers van Enkhuizen;
  • De VVD is voor een vangnet, maar is tegen achteroverleunen;
  • De VVD staat voor een positieve levenshouding, waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en respect voor anderen centraal staan.