De VVD rekent nog steeds op nieuwe huisvesting voor het onderwijs

geplaatst in: Nieuws | 0

Tijdens de commissievergadering BOFS van 10 mei kwamen de basisschooldirecteuren inspreken. Zij wilde een beeld   geven van de situatie op de werkvloer en de gevolgen van het uitblijven van nieuwe huisvesting. Dat laatste is een bijzondere. ‘Het uitblijven van nieuwe huisvesting’. De nieuwe huisvesting komt er toch?! Alleen in afgeslankte vorm en zonder samenvoeging van de drie scholen. Voor de Mozaïek en de Wegwijzer worden de voorziene vierkante meters in het plan voor het SMC ingezet. Dus de nieuwe huisvesting komt er wel degelijk alleen om een andere manier en zonder de extra aangevraagde 1,7 miljoen. Tenminste…

Mooi om te zien was de solidariteit van de schooldirecteuren. Jammer was dat zij min of meer de raad verweten dat er nooit met de directeuren gesproken is. Dat kunnen zij de raad toch echt niet verwijten. Daarvoor moeten zij bij de schoolbesturen zijn. Die hebben samen met de wethouder de plannen gemaakt. Zij (dus ook de wethouder) zijn het ook die niet alle informatie met de raad hebben gedeeld. Nog steeds niet overigens. De directeuren refereerde tijdens het inspreken bijvoorbeeld naar het onderwijsplan wat verwerkt zou zijn in de nieuwbouwplannen. Dat plan heeft de raad dus nooit gezien.

De VVD wilt de schooldirecteuren nog wel even duidelijk maken dat wij niet tegen nieuwe huisvesting zijn, maar het extra geld dat zij vragen is er simpelweg niet. Als de wethouder zijn werk goed had gedaan had hij dat ook duidelijk gemaakt bij de schoolbesturen. De VVD gunt de scholen echt alle middellen die zij zouden willen. Zolang het past binnen de reeds beschikbaar gestelde gelden. Wij vinden het heel vervelend voor de directeuren, ouders en kinderen dat er nu weer een vertraging optreedt. De oorzaak ligt echter bij de besturen en de wethouder. Zoals er in de commissie ook werd vermeld: “Er had al een school kunnen staan”. Dat is echter tegengehouden door de besturen.

De directeuren hopen dat er in de toekomst meer de de directeuren gesproken wordt. Natuurlijk zijn wij als VVD geïnteresseerd in wat er bij de directeuren leeft, maar toch verwijzen wij de directeuren naar hun bestuur. De besturen zijn in eerste instantie de gesprekspartners van de gemeente.

Kom ik terug op de realisatie van de nieuwe huisvesting. In het artikel op deze site ‘Is het college de weg kwijt of…?‘ Staat al beschreven dat er een collegebesluit genomen is om toch weer meer geld aan de raad te vragen. Daarmee gaat het college tegen het raadsbesluit in om de nieuwe huisvesting te realiseren met het reeds beschikbare budget en gebruik te maken van de ontwikkeling van het SMC. Er is nog geen raadsvoorstel ingediend. De vraag blijft dus: ‘gaat het college doen wat de raad wilt en aan het werk of niet?’