Hieronder kunt u ons verkiezingsprogramma lezen, een programma waar wij de komende vier jaar voor willen gaan in de gemeente Enkhuizen. Voor en door inwoners van onze prachtige gemeente.

Dit verkiezingsprogramma is zowel lokaal als regionaal opgesteld – en dat geeft de kiezer een extra mogelijkheid tot invloed die bij andere partijen (nog) niet mogelijk is. De regionale punten in het verkiezingsprogramma komen in ieder programma van elk van de lokale netwerken van VVD Westfriesland terug. Daarmee wordt de effectiviteit van een stem vele malen groter, als die op de VVD wordt uitgebracht. Een stem op de VVD heeft MEER WAARDE!

Stadsontwikkeling

Enkhuizen is een mooie, zo niet de mooiste stad aan het IJsselmeer. Helaas voldoen nog niet alle plekken in de binnenstad aan die omschrijving. De afgelopen 4 jaar is er te weinig aandacht geweest voor ontwikkeling van de stad. Initiatieven werden niet voldoende ondersteund of niet opgepakt. Bij de ontwikkelingen die wel werden opgepakt was er geen tempo waardoor vele van deze ontwikkelingen, denk aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van het gebied Bierkade – Zilverstraat – Hoogstraat, nog steeds niet uitgevoerd zijn.  De komende periode moet er doorgepakt worden met de ontwikkeling van de stad. Hierbij moeten we niet schromen om buiten een gebaande paden te denken. Zo zouden we bijvoorbeeld de Nieuwe Doelen kunnen vervangen door een nieuw multifunctioneel gebouw met daarboven woningbouw.

De VVD wil:

 • Een gemeente die de ontwikkeling van onze stad niet beperkt, maar stimuleert;
 • Niet alleen het bedenken en voorbereiden, maar ook uitvoeren van ontwikkeling;
 • Een positieve houding ten opzichte van andere ontwikkelingen.

Ondernemen in Enkhuizen

Enkhuizen beschikt over veel ondernemers. Daar zitten ondernemers tussen van wereldklasse. Voor alle ondernemers in Enkhuizen is een gezond ondernemersklimaat van groot belang. Een goed ondernemersklimaat is ook belangrijk om Enkhuizen aantrekkelijk te maken als vestigingsgebied voor ondernemers. Een goede gemeente draagt bij een goed ondernemersklimaat. Daarbij moet zoveel mogelijk de unieke mogelijkheden van Enkhuizen benut worden. Denk hierbij aan de nautische sector, de chartervaart, het toerisme, de zaadsector en alle hieraan verbonden ondernemingen. Door het voldoende faciliteren van ruimte voor ondernemen. Regels zijn nodig, maar moeten goed ondernemerschap niet blokkeren. Niet in uitgangspunt en niet in uitvoering.

De VVD wil:

 • Een gemeente die ondernemers niet beperkt, maar ondersteunt en faciliteert;
 • Goede voorzieningen voor ondernemers;
 • Een positieve houding ten opzichte van ondernemersinitiatieven.

Duurzaamheid

Natuurlijk is duurzaamheid een belangrijk punt, niet alleen in de Landelijke maar zeker ook in lokale Politiek, immers willen wij allemaal een betere leefomgeving achterlaten aan de generaties na ons. Maar wij zijn ons er ook van bewust dat er juiste keuzes moeten worden gemaakt die leiden tot structurele duurzaamheid. Daarnaast moet er meer gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die er zijn voor verduurzaming. De gemeente zou hierbij een voortrekkersrol moeten vervullen door bijvoorbeeld het ambtenarenapparaat in 2030 energieneutraal te laten werken.

De VVD wil:

 • Meer oplaadpunten voor elektrische voertuigen;
 • Inwoners ondersteunen bij verduurzaming van bestaande woningen;
 • Door gebruik te maken van de beschikbare mogelijkheden verduurzaming versnellen.

Bestuur

Enkhuizen deelt haar ambtenaren met de Drechterland en Stedebroec in de SED. Voor een goed functionerende SED is een goede samenwerking tussen de drie en raden van levensbelang. In deze samenwerking is een hoop te verbeteren. De recente discussies over de verdeling van de SED kosten hebben deze samenwerking ook geen goed gedaan. Komende periode zal er geïnvesteerd moeten worden in een goede samenwerking en het vertrouwen tussen de drie raden van de SED. Het wordt tijd dat we bereid zijn om over onze eigen schaduw te stappen en samen een sterke regio worden. Daarbij staat het belang van de inwoners voorop.

Om dit te kunnen bereiken is een krachtig en kwalitatief goed bestuur nodig. De VVD Enkhuizen zal ten volle inzetten om samen met de overige fracties in Enkhuizen het bestuur naar het juiste niveau te brengen en het vertrouwen in de Enkhuizer politiek te verbeteren.

De VVD wil:

 • Een sterk gemeentebestuur van goede kwaliteit;
 • Een goede samenwerking met de SED en haar raden;
 • Verbetering van het vertrouwen in de Enkhuizer politiek.

Bekijk hier het regionale programma van de VVD Westfriesland.