Als VVD hebben en zullen wij ons steeds inzetten voor veiligheid en leefbaarheid in onze stad. Graag willen wij een uitbreiding zien van ons BOA team, maar daar moeten wij met zijn alle ook in willen investeren. Het is bijna niet uit te leggen dat er vrijwel geen controles worden uitgevoerd op handhaving omtrent parkeren. Maar laten wij ook de verkeerssituaties in de omgeving van onze scholen niet vergeten! Ook willen wij de leefbaarheid in onze stad verhogen door een beter beleid te gaan voeren omtrent het groen. In 2021 is helaas gebleken dat doorgevoerde bezuinigingen te rigide zijn uitgevoerd. Er was geen ruimte voor aanpassingen in het gekozen beleid.                                                                                                                                                                             De VVD wil:

  • Beter inzet van handhaving.
  • Natuurbeleid welke aanpasbaar is indien nodig.