Is het college de weg kwijt of…

geplaatst in: Nieuws | 0

Tijdens de raadsvergadering van 30 maart is de mede door ons ingediende motie om geen extra geld beschikbaar te stellen voor het realiseren van een IKC in de binnenstad aangenomen. In de motie wordt voorgesteld om de plannen voor het IKC af te schalen. Het afgeschaalde IKC moet dan worden gerealiseerd van het geld wat hiervoor al beschikbaar is gesteld, ruim 6 miljoen euro. Ook werd de motie aangenomen die voorstelt om de verhuizing van de Mozaïek en de Wegwijzer naar het SMC verder uit te werken (De projectontwikkelaar van het SMC heeft int haar plannen al rekening gehouden met vierkante meters voor onderwijs).

De dag na de raadsvergadering maakte de burgemeester, tijdens een koffiegesprek dat ik met hem had, al de opmerking dat de motie niet uitvoerbaar is. Dat vond ik bijzonder omdat de uitvoering van de motie nog helemaal niet gestart was. Meteen zeggen dat iets niet kan is te makkelijk en wekt bij mij het vermoeden dat je het niet wilt. Dat was dus ook mijn reactie richting de burgemeester. Overigens erg vreemd dat de burgemeester deze opmerking maakte want hij gaat daar helemaal niet over, maar daarover een andere keer meer.

Met veel verbazing las ik afgelopen week de besluitenlijst van het college van 20 april. Daar is het volgende besluit genomen: “Advies over randvoorwaarden i.r.t. de uitvoerbaarheid van de aangenomen moties in de raadsvergadering van 30 maart j.l over het IKC Binnenstad”. In dat besluit zit een kredietvoorstel van 940.000 euro voor het realiseren van het versmalde IKC. Ja u leest het goed. Daarnaast zit er ook nog een voorstel voor 1.460.000 voor renovatie van de Mozaïek school. Op basis van een quickscan wordt namelijk de verhuizing van de Mozaïek en de Wegwijzer naar het SMC afgeraden.

Bovenstaande moest eerst even indalen. We hebben het wel drie keer gelezen voordat we geloofden wat er staat. Het staat er echt. Het college vraag 2,4 miljoen euro voor realisatie van nieuwe en verbeterde huisvesting van 2 scholen. Terwijl wij toch duidelijk waren samen met de SP, EV! en Enkhuizen Lokaal. Geen geld erbij, doe het voor het reeds gereserveerde geld.

Dus even kor samengevat: het college vraagt eerst 1,7 miljoen euro voor een IKC. De raad beslist om dat niet beschikbaar te stellen en het IKC plan aan te passen zodat het uitgevoerd kan worden voor het al beschikbare geld en gebruik te maken van de vierkante meters voor onderwijs zin het plan SMC. Vervolgens besluit het college 2,4 miljoen te vragen, 940.000 voor het aangepaste IKC en 1.460.000 voor renovatie van de mozaïek. Nu ik het opschrijf begin ik weer te twijfelen of ik het echt goed gelezen heb of niet. Een hele vreemde gang van zaken.

Belangrijke om even te vermelden is dat er al een IKC had kunnen staan. Er was een plan wat al in de fase van aanbesteding was. Daar hebben de school besturen, met Present voorop, de stekker uit getrokken omdat het niet helemaal naar wens was. Had de wethouder toen maar voet bij stuk gehouden. Dan was ons nu een hoop ellende bespaard.

Terug naar het collegebesluit. Vreemd is dat de overige collegebesluiten terug te vinden zijn om de agenda’s van de voorbereidende commissies voor de raad. Het bovengenoemde besluit echter niet. Denkt het college misschien toch dat het geen goed besluit is geweest of bereiden ze nog iets voor om hun voorstel, waarmee ze de raad proberen te passeren, kracht bij te zetten. Zoals alle schooldirecteuren laten inspreken tijdens de commissievergadering? Wat dus gaat gebeuren.

Ik hou het er voorlopig maar op dat het college een beetje de weg kwijt is. Vast voor als ze dat niet zijn, maar gewoon hun zin door willen drijven: “Geen geld erbij betekend GEEN GELD ERBIJ!” Ik kijk uit naar de insprekende directeurs. Wordt vervolgd.