Wat houdt het college in Enkhuizen achter?!

geplaatst in: Nieuws | 0

In de mede door ons aangevraagde extra raadsvergadering zijn wij vakkundig de mond gesnoerd door het college. De extra raadsvergadering hebben wij aangevraagd om de status van het uitvoeringsprogramma 2018 – 2022 te bespreken.

In het uitvoeringsprogramma is vastgelegd wat wij als raad willen dat het college in de periode 2018 – 2020 allemaal uitgevoerd moet hebben. Tijdens de vaststelling van het uitvoeringsprogramma is afgesproken dat het programma jaarlijks wordt geëvalueerd. Dat is echter niet gebeurd. Aangezien het inmiddels 2021 is, is het toch niet meer dan logisch dat er vanuit het college een terugkoppeling komt over de stand van zaken. Dat vindt het college echter niet.

De tegenwerking om de stand van zaken te bespreken begon al bij het verzoek om dit te bespreken in de vergadercyclus van mei. ‘Geen ambtelijke ondersteuning voor de voorbereiding’ was de motivatie om het niet op de agenda te plaatsen. Wij waren verbaasd. Hoe kan je over een programma dat in 2020 al afgerond zou moeten zijn geen update geven. Je weet als college toch wel waar je mee bezig bent en wat daar de status van is. Nou nee! Ons college heeft blijkbaar geen idee.

Tussen aanvraag van de vergadering van de daadwerkelijke vergadering zat ruim een week. Genoeg tijd dus, zou je zeggen, om per onderwerp aan te geven of het uitgevoerd is of niet, wat het resultaat is, waarom niet uitgevoerd of hoe ver de vorderingen zijn. Ook niet dus! De middag voor de vergadering ontvingen wij van het college de lijst met onderwerpen in de uitvoeringsprogramma en de status. Met daarbij de volgende legenda:

  1. Gerealiseerd:      het onderwerp is gerealiseerd en daarmee afgehandeld.
  2. In behandeling:  het onderwerp is in uitvoering, de mate waarin kan enorm verschillen (van ‘net opgestart’ tot ‘bijna gerealiseerd’)
  3. Niet opgestart:   de uitvoering van het onderwerp is nog niet opgestart

Punt 2 zorgde bij ons voor de nodige verwarring. Je zou op zijn minst verwachten dat aangegeven wordt hoeveel van de benodigde werkzaamheden zijn uitgevoerd. De verbazing werd nog groter toen wij de lijst bekeken. Van de 82 uit te voeren onderwerpen zijn er 5 (6%) niet opgepakt, 16 (19%) afgerond en 62 (75%) in behandeling. Van de 62 in behandeling weten wij dus niet wat daar de status van is, maar erger nog het college ook niet. Daarnaast vragen wij ons af hoe je als college 62 projecten tegelijk in behandeling kan hebben. Met zoveel projecten gelijktijdig in behandeling kan je volgens ons nooit de juiste tijd en aandacht aan de projecten besteden. Hier hadden wij graag een debat over gevoerd.

Helaas werd ons door de voorzitter van de raad en het college de mond gesnoerd. Een kwalijke zaak. Natuurlijk verschuild de burgermeester zich achter het reglement van orde. Echter, wat vanavond gebeurde is echt nooit eerder vertoond in de raad van Enkhuizen. Met een truc uit het reglement van orde zijn wij de mond gesnoerd.

Het ergste van wat gebeurd is, is dat een meerderheid van de raad hiermee in stemt en voorbij gaat aan de controlerende taak die de raad heeft. Wij als raad hebben als taak om het functioneren van het college te controleren. Een taak die in het werken met een raadsbrede agenda, zoals wij in Enkhuizen doen, nog belangrijker is dan in een gebruikelijke coalitie vs. oppositie situatie. Dan is er immers een coalitie akkoord dat als leidraad voor het college geldt.

Schijnbaar wilt het college in Enkhuizen niet met de billen bloot en weten zij een meerderheid van de raad hiervan te overtuigen. In het najaar zouden we het wel kunnen bespreken. Hoezo dan wel? Waarom willen zij nu geen openheid van zaken geven en wat hebben zij te verbergen? Een kwalijke zaak. Wij zijn hier niet blij mee en zullen het hier ook zeker niet bij laten.