Het paard achter de wagen

geplaatst in: Nieuws | 0

Tijdens de raadsvergadering van 20 april hebben vragen gesteld aan het college over de voorgenomen afsluiting van de Melkmarkt.

Na de afsluiting in 2020 zou er een evaluatie plaatsvinden. De rapport van deze evaluatie heeft de raad van Enkhuizen pas op 9 april ontvangen na een aankondiging tijdens de informatieavond ‘Uit de agenda van het college’ op 5 april. Rijkelijk laat. Met de versoepelingen in aantocht en het voornemen weer grotere terrassen toe te staan en daarvoor de Melkmarkt wederom af te sluiten was er nog maar weinig ruimte om de evaluatie tijdig te bespreken. Eigenlijk gewoon niet. Was er echt zoveel tijd nodig om het evaluatierapport te schrijven?! Ook bijzonder dat op maandagavond 5 april het college de aanwezigheid van het rapport bij de raad aankondigt, maar wij het rapport pas 9 april hebben ontvangen. Vertraging op vertraging. Er zal hier vast een goede reden voor zijn, maar wij hebben deze niet van het college gekregen.

Tijdens de raad hebben wij gevraagd of ondertussen bekend is welke maatregelen er genomen zullen worden om de verkeerssituatie t.o.v. de vorige afsluiting te verbeteren. De wethouder noemde een aantal zaken op. Zoals betere bebording en dwingender begeleiding van toeristen om ze bij het station te laten parkeren. Een definitief besluit over de extra maatregelen is echter nog niet genomen en ook zijn deze nog niet met alle betrokkenen besproken. Kort dag dus om dat nog te gaan doen. De terrassen gaan 28 april open. De wethouder gaf nog wel aan dat zij tijdens de afsluiting in gesprek blijft met de bewoners en ondernemers. Voor eventuele bijsturing. Op onze vraag hoeveel ruimte er is voor bijsturing van de maatregelingen en of zij ook in gesprek gaat en blijft met de inwoners van Vissersdijk en omgeving kregen wij een nietszeggend antwoord. Wat beloofd dat?

Verbazing ontstond bij ons tijdens de behandeling van de motie van HEA om de evaluatie in de commissievergaring in mei te bespreken. Dan zijn de terassen toch al open en de maatregelen al ingevoerd (of niet)! Wij deden nog een voorstel om nog deze week een extra raadsvergadering te houden om de evaluatie tijdig te bespreken. Nee, gaan we niet doen. De agenda’s laten het niet toe. Maar net wat je belangrijk vindt. Bespreken dus tijdens de commissie in mei. Oftewel, ‘Het paard achter de wagen’.