Hieronder kunt u ons verkiezingsprogramma downloaden, een programma waar wij de komende 4 jaar voor willen gaan in de gemeente Enkhuizen. Voor en door inwoners van onze prachtige gemeente.

Hier vindt u het verkiezingsprogramma van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zoals vastgesteld in de ALV op 2 november 2017. Zoals u zult merken heeft dit programma een andere opbouw dan u tot nu toe van ons gewend was. Sinds de invoering van de nieuwe partijstructuur in de VVD-organisatie hebben de afzonderlijke VVD-afdelingen in Westfriesland de handen ineen geslagen en VVD Westfriesland opgericht: een sterke politieke beweging die stevig is geworteld in onze regio. Die de verbinding maakt tussen regionale kracht en samenwerking en onderscheidend lokaal politiek vakmanschap. Want dat is waar de VVD voor stond, staat en blijft staan: vakmanschap en kwaliteit in het lokaal openbaar bestuur. Niet links, niet rechts, niet populistisch en niet opportunistisch, maar een helder liberaal geluid dat de burgers datgene geeft waar die recht op heeft: een goed functionerend gemeentebestuur.

U kunt het programma als hier downloaden.