Raadscommissielid
Andries Posthuma
Woont in Enkhuizen
Amsterdam

Waarom bij de VVD?

Om het liberale gedachtegoed de vrijheid van denken en handelen van de mens. Met daarnaast oog te hebben voor de samenleving zo wel social en rechtvaardig. Wat de gemeentepolitiek betreft ben Ik van mening dat ook ouderen hier hun rol moeten spelen.


Beroep
  • Uitvoerder (gepensioneerd)

Politieke functies
  • Raadscommissielid (2021 – Heden)
  • lid gemeenteraad Hoorn 2014-2018

 

 


Nevenactiviteiten