Reactie op de verkiezingsuitslag

geplaatst in: Nieuws | 0

De fractievoorzitters is gevraagd een eerste reactie te geven op de verkiezingsuitslag tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad, op 29 maart 2018. Hieronder de reactie van de VVD.

Allereerst willen wij alle raadsleden feliciteren met hun benoeming. De democratie heeft hen, als raadslid, de beschikking gegeven over bevoegdheden, die verstrekkende gevolgen voor de inwoners van Enkhuizen kunnen hebben. Gebruik deze bevoegdheden met verstand, en in het belang van alle inwoners, niet slechts uw kiezers of achterban.

De verkiezingsuitslag is een bijzondere uitslag. Enkhuizen, in al haar verdeeldheid, is stabieler dan de meeste gemeenten: de zetelverdeling is bijna gelijk aan die van 4 jaar geleden.

Zelf zijn wij uiteraard tevreden over het innemen van de 2e plaats in de rangorde van de partijen. Maar ook de andere partijen hebben vermeldenswaardige resultaten behaald.

Om er een paar te noemen: waar in andere gemeenten de SP nog nooit heeft deelgenomen of inmiddels van het toneel is verdwenen, behoudt zij in Enkhuizen haar koppositie.

De neergaande landelijke trend bij de PvdA heeft op de lokale fractie hier geen vat gekregen.

Nieuwer Enkhuizen heeft de plaats van voormalig Nieuw Enkhuizen geruisloos overgenomen.

HEA, vorige keer met de hakken over de sloot in de raad, keert terug met een stevig mandaat van de kiezer.

En last but not least de prestatie van Enkhuizen Vooruit! Het is niet niks, om geheel op eigen kracht een positie in de raad te verwerven nadat je vanaf 0 moest beginnen, met niets anders dan je eigen morele kompas. Hulde! Een waardige opvolger van Lijst Quasten.

In de komende weken zullen de mannen van de jongens worden gescheiden, zoals het oude spreekwoord luidt. Wat zal overwinnen?

De honger naar macht, of het belang van onze inwoners?

De hunkering naar het wethouderspluche, of het belang van onze inwoners?

De overtuigdheid van je eigen gelijk, of het belang van onze inwoners?

De geldingsdrang van de oude politiek, of het belang van onze inwoners?

Enkhuizen heeft in het afgelopen jaar laten zien dat zij, met een krachtig college en een duale raad, de documentaire van Frans Bromet niets meer laat zijn dan een vage herinnering aan een ver verleden, toen onze wethouders kennelijk zo zwak waren dat zij slechts konden overleven dankzij gestaalde coalitiediscipline.

Wij kiezen voor de kiezer

Wat gaat het worden? Coalitiediscipline, of het belang van onze inwoners?

Coalitiediscipline, of een raadsbreed programma met op vakmanschap geselecteerde wethouders?

De VVD kiest expliciet voor het belang van de inwoners.

De VVD kiest voor de kiezer, die het vertrouwen heeft gegeven aan alle 17 hier aanwezige raadsleden om gezamenlijk deze mooie stad te besturen.

De VVD kiest voor de toekomst, langs de weg die we samen in deze raad een jaar geleden hebben ingezet.

De VVD kiest voor Enkhuizen, en dus niet voor een coalitie. Wij zijn benieuwd of andere partijen ook voor Enkhuizen kiezen.